Avatar photo

Juho-Mikko

Konttien Big Bang

Docker-kontit ovat nyt ja tulevaisuudessa tietojärjestelmien peruskauraa. Konttiekosysteemillä testataan, jaetaan ja ajetaan sovelluksia laidasta laitaan. Konttien ekosysteemi koostuu kolmesta komponentista: konteista, konttien ajon hallitsevasta sovelluksesta kuten Docker ja kontti-rekistereistä. Konttien perusyksikkönä on siis kontti, tarkemmin sanottuna kontin levykuva. Kontti on…

Mitä kontit ovat?

Docker-kontit, tai vain kontit, ovat yleistyneet de facto työkaluiksi sovellusten toimituksen, paketoinnin ja suoritusympäristön määrittelyyn. Konttien avulla ohjelmille tarjotaan vakioitu ympäristö siistissä paketissa. Lisäksi sovellusten eri käyttäjäryhmät voivat ajaa niitä yhtälaisella sovelluskehityksellä. Kontti on tiiviisti paketoitu ja kevyesti virtualisoitu sovellusympäristö.…

Sovelluskehitysprojektin käytännöt

Sekä ohjelmistoprojektin alussa että sen aikana on tärkeää huomioida yhteiset toimintatavat ja ohjeistaa niistä projektissa mukana olevia ihmisiä. Yhteisesti sovitut ja kaikilla käytössä olevat toimintatavat helpottavat sekä projektin skaalaamista että asiantuntijoiden yhteistoimintaa projektin aikana. Projektin ohjeistuksessa määritellään projektin tärkeät osa-alueet,…

Arkkitehtuuripiirustus ilman osoitinta

Yksi työlääksi koettu ja siksi usein lapsipuolen asemaan päätyvä työtehtävä ohjelmistoprojekteissa on arkkitehtuurin dokumentointi. Kuva kertoo siinäkin enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi piirustukset ja diagrammit ovat tärkeä osa tiedonsiirtoa ja jaettua ymmärrystä. Arkkitehtuuripiirustus on kartta, joka auttaa sekä uusia ihmisiä…