Avatar photo

Juho-Mikko

Shellistä Pythoniin

Bash-skriptit ovat vielä yleinen tapa rakentaa tai ylläpitää yksinkertaisia, tai joskus vähän monimutkaisempiakin automaation palasia. Bash-, tai yleisemmin Shell-skriptit ovat ohjelmanpätkiä, jotka suoritetaan hyvin samantapaisesti kuin käyttäjä joka tekisi samat asiat täysin käsin. Shell-skriptien piirteitä ovat niiden helppo aloittaminen, huomaamaton…

Koodia vai ei koodia?

Low code, no code vai kenties ohjelmistorobotiikka? Erilaisia tapoja toteuttaa ohjelmistoja ilman suurta määrää koodia on monta. Nämä uudet ja modernit työkalut, joiden soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin on kehityksen myötä laajentunut, tarjoavat hyvän mahdollisuuden toteuttaa ohjelmistoja ilman tarvetta syventyä ohjelmoinnin kiemuroihin.…

Codemen

Konsulteillemme on Codemenin verkostosta löytynyt hyviä toimeksiantoja vaativiin tehtäviin. Yhteistyö on ollut sujuvaa.

Ohjelmistoautomaation luokittelu

Ohjelmistorobotiikka (prosessiautomaatio, RPA) sopii muun muassa käyttötapauksiin, joissa automaatiolla parannetaan työn laatua ja mahdollistetaan ihmisten keskittyminen prosessin muuttuviin osiin. Käsin tehtävät, kausittain vaihtelevat työt ja paljon työkuormaa aiheuttavat tehtävät ovat myös sellaisia, joiden automaatiota kannattaa harkita.  Ohjelmistorobotiikan etu on sen…