Väläyksen viikko

Väläyksellä haluamme yhdistää työssämme joustavuuden ja järjestelmällisyyden. Teemme asiantuntijatyötä, joka vaatii mahdollisuuden keskittyä katkottomasti. Meillä on myös tarve ja halu palata toimistolle. Toimistolla kommunikaatio helpottuu, pienet ideat pääsevät ilmoille, näemme toisiamme ja ehkä juomme kahvitkin yhdessä.

Sovittaaksemme asiakastyön, Väläyksen sisäiset tehtävät ja uuden normaalin vaatimukset joustavuudelle määrittelimme periaatteet, joilla olemme luoneet ennustettavan ja säännöllisen rakenteen työllemme. Periaatteemme ovat seuraavat:

  • Työrauha on tärkeää, keskeytykset haittaavat keskittymistä
  • Työn ennakoitavuus edistää tyytyväisyyttä ja tehokkuutta
  • Luotamme, että Väläysläiset tietävät ja löytävät parhaat toimintatavat työnteolleen itse
  • Työmme ei ole paikkasidonnaista
  • Käytämme moderneja kommunikaatiokanavia
  • Tarjoamme työkaluja jotka ovat liikuteltavissa aina kun se on mahdollista
  • Väläys tarjoaa toimistotiloja ja etätyöpisteitä myös Pasilan ulkopuolelta
  • Seuraamme työn tekemisen edellytyksiä ja tarpeita ja tarvittaessa muutamme käytäntöjämme

Mahdollisuus kokonaisiin päiviin kunkin tärkeimpien työtehtävien parissa on korostunut työssämme. Väläys haluaakin siksi tarjota mahdollisuuden jakamattomiin päiviin. Säännöllinen työn rytmi auttaa myös asiakasprojektien aikatauluissa ja yhteydenpidossa. 

Koemme toimistopäivien olevan Väläykselle erittäin tärkeitä. Niiden aikana luomme yhteisöllisyyttä ja pidämme huolta, että vähintäänkin tunnistamme toisemme jatkossakin. Uskomme kuitenkin, että tässä vähempi on enemmän. Emme tarvitse viikossa enempää kuin yhden päivän, jona tyypillisesti kaikki pääsemme toimistolle. 

Valitessamme toimistopäivää jouduimme arvovalintojen eteen. Mikä on Väläyksen sisäisen toiminnan arvo? Miten arvotamme paineet, joita kohtaamme tehdessämme asiakastyötä ja sovittaessamme kalenterejamme eri organisaatioiden paineen alla? Jos olemme toimistolla vain yhden päivän, minkä päivän valitsemme?

Väläyksen vaatima aika on tärkeää. Väläykseen käytetty aika on arvokasta sekä Väläysläisille että Väläykselle, ja haluamme olla mukana virkeänä. Halusimme valita sellaisen ajankohdan viikosta, jolloin nämä ehdot täyttyvät parhaiten. Päädyimme keskiviikkoon. Keskiviikkoisin käymme läpi kuulumiset, myynnin ja markkinoinnin tilanteen ja muut Väläykseen liittyvät asiat. Yritämme myös keskittää erilaiset vapaa-aikaan kohdistuvat yhteiset ohjelmamme keskiviikkoon.

Muut viikonpäivät olemme rauhoittaneet asiakasprojekteille ja muille omille työtehtäville. Toimintamallillamme tavoittelemme järjestelmällisyyttä ja joustavuutta työelämän muutosten ja uuden normaalin keskellä. Haluamme yhdistää työelämän vaatimukset, uudet mahdollisuudet, eri tahojen odotukset ja vapaa-aikamme parhaalla mahdollisella tavalla pandemian jälkeisessä maailmassa. 

Etätyö, toimistotyö, asiakasprojektien vaatimukset, elämäntilanteet. Vain muutos on pysyvää. Ehkä olemme jo löytäneet parhaimman mahdollisen mallin? Mahdollisesti, todennäköisesti, ehkä. Jotain kuitenkin tiedän varmaksi: Tämä on tällä hetkellä toimintatapaamme, ja myöhemmin tiedämme miten onnistuimme. Keskiviikkoisin nähdään!