Mitä kontit ovat?

Mitä kontit ovat?

Docker-kontit, tai vain kontit, ovat yleistyneet de facto työkaluiksi sovellusten toimituksen, paketoinnin ja suoritusympäristön määrittelyyn. Konttien avulla ohjelmille tarjotaan vakioitu ympäristö siistissä paketissa. Lisäksi sovellusten eri käyttäjäryhmät voivat ajaa niitä yhtälaisella sovelluskehityksellä.

Kontti on tiiviisti paketoitu ja kevyesti virtualisoitu sovellusympäristö. Konteissa ajettava sovellus saa käyttöönsä vakioidun ja varsin suppean näkymän ympäristöönsä. Oletusarvona on, ettei kontti tiedä ulkomaailmasta mitään. Kaikki pääsyt verkkoyhteyksiin tai tiedostoihin pitää siis määritellä erikseen. Siksi samaa konttia voidaan ajaa useassa eri ympäristössä luottaen sen toimivan aina samalla tavoin. Kontteja, sekä samoja että erilaisia, voidaan ajaa rinnakkain, niiden tietämättä toisistaan. Siten ohjelmistojen skaalautuvuus ja vikasietoisuus saadaan korkealle tasolle.

Konteista on muodostunut laaja ekosysteemi. Käytännössä lähes jokaisella projektilla, oli se sitten ohjelmointikieli-, työkalu-, tai sovellusprojekti on tarjolla julkisesti saatavilla oleva Docker-kontti tai vähintään Dockerfile. Näitä saatavilla olevia kontteja voidaan käyttää muissa projekteissa tarpeen mukaan. Ohjelmistojen kontituksen etu virtuaalikoneisiin verrattuna on edullisuus, pieni koko ja joustava operointi. Perinteisempiin sovellusasennuksiin verrattuna kontit ovat turvallisempia ja niitä on helpompaa operoida ja hallita.

Hyvin valmisteltu kontti sisältää vain ja ainoastaan sovelluksen tarvitsemat kirjastot, muut resurssitiedostot ja konfiguraation. Ne ovat siksi helpommin jaeltavissa kuin erilliset sovelluspaketit. Koska konttien sisäinen tila ei näy toisille ajossa oleville konteille, niitä voidaan ajaa rinnakkain ja konttien lukumäärän muuttaminen eli skaalaaminen on yksinkertaista.

Projektien tarpeisiin luotuja kontteja voidaan siirtää ja kopioida helposti ympäristöstä toiseen. Kun sama kontti on käytössä kehityksessä, testauksessa ja tuotannossa, ohjelmiston luotettavuus ja vakaus paranee. Myös testitulosten luotettavuus paranee, kun ainoastaan ympäristöstä toiseen muuttuvat parametrit, kuten salasanat ja verkko-osoitteet muuttuvat.

Konttien hallintaan ja organisointiin on kehitetty useita eri apuvälineitä. Jokaisella merkittävällä pilvipalvelulla on tarjolla tuotteistetut ratkaisut ja välineet viedä ja suorittaa omia kontteja vikasietoisesti, joustavasti ja skaalautuvasti. Perinteisemmän palveluntarjonnan ystäville löytyy sekä Kubernetes että Swarm konttien ajoon ja orkestrointiin.

Käyn tulevissa blogeissani lävitse konttien historiaa ja miksi niitä käytetään. Katson myös kristallipallostani näkymiä konttien tulevaisuudesta ja mitä seuraavien vuosien aikana on odotettavissa. Lisäksi suon aikaa ajatuksilleni, jotka liittyvät vakauteen ja turvallisuuteen ja konttien orkestrointisovelluksien, kuten Kuberneteksen, perusteille ja tarpeille.

Haluatko keskustella lisää konteista? Autamme mielellämme! Jätä yhteystietosi, olemme sinuun yhteydessä.