Miten meni omasta mielestä?

IT-konsultointia yhdistetään harvemmin virheisiin ja ongelmiin. Mutta miten usein IT-konsulttien kanssa työskentely menee metsään? Entä millaisia syitä on ongelmien takana? Viime vuonna teimme markkinakyselyn asiakkaiden kokemasta turhasta työstä IT-konsulttiprojekteissa. Tänä vuonna päätimme tehdä hieman lisää tutkimustyötä.

Tällä kertaa halusimme selvittää asiakkaiden kokemuksia IT-konsulttiprojektien ongelmatilanteista. Meitä kiinnostivat erityisesti ongelmien yleisyys ja niiden taustalla olevat syyt. Oma teoriamme Väläyksellä on, että projektien ongelmia aiheuttaa aivan muut syyt kuin teknisen osaamisen puute. Itse uskon, että esimerkiksi koodaustaitoja on usein kohtuullisen helppoa vahvistaa joko opiskelemalla tai täydentämällä projektin tiimiä. Muita puuttuvia taitoja, kuten kommunikaatiota tai ajanhallintaa, on vaikeampaa opiskella iltapäivässä, viikossa tai edes kuukaudessa.

Lataa ilmainen raportti täältä!

Markkinakysely toteutettiin puhelinhaastatteluina kesän 2022 aikana. Rajasimme ongelmat niin isoiksi, että projektissa jouduttiin tekemään korjaavia toimenpiteitä. Emme halunneet täysin tavallisten kehitystyön ongelmien uivan vastauksiin. Tavoittelimme haastatteluihin Suomessa työskenteleviä tietohallinnon johtotehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Saimme kyselyyn 19 vastaajaa. Tulokset analysoitiin anonyymisti. Kysely koostui kahdesta kysymyksestä.

 1. Mikä osuus IT-konsulttiprojekteista kohtaa ongelmia, joille joutuu tekemään toimenpiteitä?
  • Vastaus pyydettiin prosenttilukuna 0-100 %
  • En osaa sanoa käsiteltiin tyhjänä vastauksena
 2. Mikä mielestäsi oli ongelmien taustalla?
  • Vastausvaihtoehdot, joita sai valita useamman
   1. Teknisen osaamisen puute
   2. Huono projektinjohto
   3. Huonot työtavat
   4. Huono kommunikaatio
   5. Muu, mikä?
  • Jokainen valittu vaihtoehto samalta vastaajalta käsiteltiin erillisenä vastauksena

Vastaajiemme mukaan keskimäärin 39 % IT-konsulttiprojekteista kohtaa niin suuria ongelmia, että niiden vuoksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Yleisin arvio oli 20 %. Keskiarvoa nosti korkein arvio 100 %, jonka saimme muutamalta vastaajaltamme. Vaikka 39 % on todella korkea määrä isoihin ongelmiin ajautuvia projekteja, on mielestäni kuitenkin vielä huolestuttavampaa ettei osa vastaajistamme ole koskaan kokenut IT-konsulttiprojektia, joka olisi sujunut edes suurin piirtein suunnitelman mukaisesti.

31 % toisen kysymyksen vastauksista tunnisti ongelmien syyksi huonon kommunikaation. 23 % nimesi syyksi huonon projektinjohdon. Vain 8 % vastauksista nimesi teknisen osaamisen puutteen ongelmien syyksi. Tämä vahvistaa omaa kokemustamme siitä, että projektien ongelmat johtuvat harvoin esimerkiksi koodaustaidon puutteesta.

Kohdan Joku muu -vastausten jakautuminen

27 % vastaajista kertoi myös muiden kuin listaamiemme syiden olevan ongelmien taustalla. Jotkin asiat toistuivat avoimissa vastauksissa, erityisesti muun osaamisen puute ja aikataulujen pettäminen. Muuksi osaamiseksi tunnistettiin esimerkiksi toimialaosaaminen, viranomaisvaatimusten tunteminen ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen. Jos muun osaamisen ja aikatauluongelmat erottelee omiksi, erillisiksi vaihtoehdoikseen, saadaan yksittäisiä vastauksia 28 kappaletta. Näin sekä muun osaamisen puute että aikatauluongelmat muodostavat kumpikin 14 % vastauksista. Tässä tapauksessa tekninen osaaminen muodostaa vain 7,1 % vastauksista. Vastauksissa korostuu entistä enemmän, että IT-konsulttiprojektit kaatuvat yleensä muihin ongelmiin kuin IT-osaamiseen. 

Kohdan Joku muu -vastausten jakautuminen kun muu osaaminen ja aikatauluongelmat erotettiin omiksi vaihtoehdoiksi

Maailmassa ei taida olla ainuttakaan projektia, jossa jokainen tehtävä olisi sujunut alusta loppuun ilman pienintäkään ryppyä. Itse en ainakaan ole koskaan nähnyt sellaista. Kyselymme tulokset kertovat kuitenkin karusta todellisuudesta, jossa projektit ajautuvat aivan turhiin ongelmiin, jotka vievät kehitykseen käytössä olevia voimavaroja. Ongelmiin, jotka eivät kuulu normaaliin kehitystyöhön, ja jotka ovat helposti ehkäistävissä paremmilla työtavoilla ja kouluttautumisella. On korkea aika kiinnittää huomiota myös pehmeisiin taitoihin, kuten kommunikaatioon. Muut projektityöskentelyn osa-alueet eivät saa jäädä huomiotta. Nekin ovat vain taitoja ja samalla tavalla opittavissa kuin koodaaminen. Taitoja, joita ilman emme voi onnistua pitkällä aikavälillä.

Väläys on IT-kehityksen kokenut yhteistyökumppani. Löydät kauttamme varmasti sopivan asiantuntijan avuksi kaikkiin kehitystarpeisiisi. Väläys panostaa konsulttiensa osaamiseen, niin teknisissä kuin muissakin taidoissa. Voit lukea raportin kyselyn tuloksista ilmaiseksi täältä. Se sisältää myös suosituksemme ongelmatilanteiden välttämiseen.